Επικοινωνία

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Κηφισίας 56 & Δελφών,
15125 Μαρούσι 

τηλ : 210 6198100  

email: dimoskaragel@yahoo.grΙατρείο


Κηφισίας 58, 15125, Μαρούσι 1ος Όροφος, Γραφείο 101 

τηλ : 210 6198100,  

6944786480